logo
English Svenska
header image flyffy clouds
hours Våra Tider
Tider för lek & bus
teacher Lärare
Lär känna oss
pedagogy Pedagogik
active learning, lek & lär

Våra pedagoger

Den personal som är med barnen på våra förskolor är utbildade pedagoger eller barnskötare med den behörighet som den gällande skollagen kräver. Utöver detta skall vår personal utbildas inom vårt eget pedagogiskt koncept.

All personal har tillgång till fortbildning vid minst två tillfällen per år. Varje månad har de ett utvecklingsmöte. Kid’s Garden har fått medel från EU för fortbildning av personal vilket inkluderar besök till olika länder som Irland och Spanien.

Personalen ska kunna hjälpa alla barn att känna sig trygga, utvecklas och växa i sitt eget lärande, utifrån var och ens unika möjligheter och konkreta situation.

Därför är viktigt att var och en, med sitt exempel och sitt engagemang på förskolan lever upp till de värderingar som läroplanen står för: respekt, solidaritet, frihet, alla människans lika värdighet. Förskolechef/förskollärare

Tillförordnad rektor

Paola Carrasco Paola Carrasco Paola jobbar som ekonomiansvarig på Kids Garden, hon är företagsekonom och tog hennes doktorsexamen i "Expansive Learning and Quality Management in Education” på Universitet i Bremen, Tyskland. Hon har mer än 20 års erfarenhet av internationella projekt relaterade till utbildning, hon arbetade på internationella samarbetsinstitutioner som t. ex "Swedish International Cooperation Agency"i och utbildningsorganisationer som universitet och skolor som konsult och som pedagog.

"Jag är stolt över att vara en del av Kids Garden. Mitt fokus ligger på att skapa en trygg och stimulerande miljö där varje barn kan blomstra. Genom samarbete med kollegor och föräldrar strävar jag efter att skapa en holistisk inlärningsupplevelse som kommer att hjälpa våra barn att växa och uppnå sin fulla potential."

Pedagoger

Marie Andersson Marie Andersson Jag är en erfaren förskollärare och arbetar på KidsGarden sedan hösttermin 2023. Jag har arbetat i flera år med barn, mitt stora intresse är musik för det ger så mycket glädje och samspel med barnen. För mig är det så fantastiskt att få uppleva hur barnen utvecklas hela tiden och få se deras glädje i deras ögon när de lyckas.

Anette M. Anette M. Legitimerad förskollärare och arbetar på Kids Garden sedan höstterminen 2023. "Jag strävar efter att skapa förutsättningar för att barn ska få göra saker själva. De kan och förstår mycket mer än många tror! Att få använda sig av flera språk dagligen på förskolan är fantastiskt roligt och lärorikt. Vi lär oss av varandra och tillsammans."

Barnskötare

Jeanette EscobarJeanette Escobar arbetar på Kids Garden sedan hösten 2016 och är mycket uppskattad av barnen. Jeannette har arbetat i olika projekt inom EU och bidrar även med administrativa uppgifter i verksamheter. Hon är klart med sin utbildning som barnskötare och vill gärna fortsätta med olika kurser inom Montessori, språk och motorik.

Ping GaoPing Gao är nyexaminerad barnskötare. "Jag har en stark tro på att alla barn vill och kan lära sig, bara deras intresse stimuleras på rätt sätt. Jag tror att barnens lust till att lära uppstår när man möter barnet där det befinner sig."

Renate Söderholm Renate Söderholm "jag är barnskötare sedan 1981,och har arbetat nästan hela mitt yrkesliv inom barnomsorgen och älskar det. Har arbetat som specialpedagog med barn som har olika svårigheter i vardagen arbetat mycket med tecken kommunikation som ofta uppskattas av barnen. Bor i Norrtälje med min man och har 3 vuxna söner. Jag har börjat arbeta på KidsGarden september 2023."

Lilly Zhang Lilly Zhang "Jag är utbildad barnskötare och mamma till två och jag har också en hund. Jag gillar barn och djur. I mitt arbete gillar jag att observera och tänka ur barns perspektiv. Under de senaste årens arbete på förskolan har jag upptäckt att världen i barns ögon är full av nyfikenhet och fräschör varje dag, vilket också gör att jag har ett barnsligt hjärta, fullt av nyfikenhet och längtan efter nya saker. Jag är mycket tacksam mot barnen, som fyller min varje dag med en lust att utforska, och jag är väldigt stolt över att ha haft mitt sällskap i deras barndom. Jag älskar barn."

Konsulter

Matilda GhilardiMatilda Ghilardi är Montessoripedagog för barn mellan 0-12 år. När Matilda inte är på förskolan, går hon kursen "Specialistbarnskötare Funtionsvariationer/Språkutveckling" samt teckenspråk. Hennes intressen är språk, teater och pedagogik. "Älskar mitt jobb! Barnen ger så mycket! Är glad att vara pedagog och kunna delta i deras personliga utveckling."

Irma RendonIrma Rendon Vi har det stora privilegiet att räkna bland våra medarbetare Irma Rendon, näringsterapeut som ska hjälpa oss att se till att maten i förskolan blir mer hälsosam och näringsrik. Hon börjar den 1 april och ska följa oss dagligen. De som vill veta lite mer om henne kan titta på hennes hemsida Effective Nutrition

Joanna EngstedtJoanna Engstedt är relationscoach (KBT och ACT coach). Hon är tillgänglig för coachning, föreläsning och workshops både för personal och för föräldrar. Hon har bland annat en stor förkärlek för barns och vuxnas känslomässiga miljö. Hennes hemsida är Commitment Coaching. Ta kontakt med henne om ni fastnar i kommunikationen eller behöver nya insikter.

Språk och lärande hänger ihop, där språk är en del av barnens identitetsutveckling. För att främja barnens utveckling och lärande arbetar vi med pedagoger som behärskar minst två språk. Fortbildning och verksamhetsutveckling

Läroplan

Pedagogerna är ansvariga för att följa läroplanens och verksamhetsplanens mål och riktlinjer. Detta innebär bl.a. veckomöten där personalen får möjlighet till diskussion, erfarenhetsutbyte, samt uppföljning och utvärdering för att ständigt öka verksamhetens kvalitet, barnens trivsel samt föräldraengagemang.

Alla pedagoger får tillgång till fortbildning vid minst två tillfällen per år. Pedagogerna ska kunna hjälpa alla barn att känna sig trygga, utvecklas och växa i sitt eget lärande, utifrån var och ens unika möjligheter och konkreta situationer.

Våra pedagoger ska kunna se varje enskilt barn med hoppets ögon, med kärlek och respekt. Inget barn ska få känna sig kränkt, inte heller vår personal eller föräldrarna. Vi har startat ett projekt för utbildning av våra lärare.