logo
English Svenska
header image flyffy clouds
hours Våra Tider
Tider för lek & bus
teacher Lärare
Lär känna oss
pedagogy Pedagogik
active learning, lek & lär

GDPR

Personuppgiftspolicy och trygg hantering av dina personuppgifter:

Vi på Pro Crescendo och Förskolan Kids Garden behandlar dina personuppgifter på laglig grund med ändamålet att genomföra aktuellt uppdrag det vill säga tillhandahålla förskoleplats, skicka meddelande till de föräldrar och övriga situationer som kan uppstå då vi behöver komma i kontakt med dig.

De personuppgifter vi samlar in är sådana som du själv uppger till oss när du registrerar ditt barn eller när du anmäler dig till någon aktivitet i våra lokaler.

Vi tar ansvar för att de personuppgifter som behandlas av oss eller våra utsedda medarbetare, endast används för avsedda ändamål samt att de skyddas mot obehörig åtkomst och användning.

Vi har vidtagit ett flertal åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter även i fortsättningen är skyddade hos oss och vi tycker det är viktigt att du tar del av dem. Vi sparar och behandlar dina personuppgifter när du ingår ett avtal med oss, eller på annat sätt tillåter du att vi lagrar och hanterar personuppgifter om dig.

Personuppgifter som hanteras är namn- och adressuppgifter, telefon personnummer samt e-post och vid behov bankuppgifter.
Uppgifterna används för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig eller fullgöra våra skyldigheter enligt lag. När avtalet upphör kan du när som helst be om att vi avregistrerar dig och avstår därmed från all kommunikation med/ från oss.

Vi arbetar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet och utgångspunkten är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig. Genom att vända dig till oss kan du när som helst begära ut de uppgifter vi lagrat om dig.

Vd respektive förskolechefen är ansvarig för behandlingen av dina uppgifter som du lämnade till oss.

Vi garanterar att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt Dataskyddsförordningens (GDPR) regler, innebärande bl.a. att dina personuppgifter rättas, gallras och raderas allt efter vad lagen säger. Har du frågor rörande behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till oss.