logo
English Svenska
header image flyffy clouds
hours Våra Tider
Tider för lek & bus
teacher Lärare
Lär känna oss
pedagogy Pedagogik
active learning, lek & lär

Kids Garden

Kids Garden har en helhetssyn på barnen. Vi ser varje barn som unikt, kompetent och kreativt med inneboende förmågor att vilja utvecklas och lära. Forskare menar att förskoleåren är den perioden i livet då barnet är speciellt mottagligt för språk och logiskt tänkande. Hjärnan är lätt formbar och utvecklingstempot högt. Barnets mottaglighet, inlärningsförmåga och motivation att lära är då störst. Medvetna språk- och matematik satsningar ger därför större utdelning än någon gång senare i livet.

"Barn lär sig genom flerspråkighet att det går att uttrycka sig på olika sätt om samma sak vilket gynnar det symboliska och abstrakta tänkandet."
— Vygoskij (1999)

Språk

Vårt huvudspråk är svenska, med redan från ett års ålder erbjuder vi därför barnet att lära sig engelska på ett lustfyllt sätt. Kids Garden främjar även barnets modersmål och har ett väl utvecklat matematisk och motoriskt program.

Kids Gardens tre grundpelare

  1. Samarbete med föräldrar
  2. Fortbildade och engagerade pedagoger
  3. Pedagogik

Det kompetenta, kreativa barnet

Barn föds med nyfikenhet och lust att lära. Varje barn är unikt, kompetent och kreativt med inneboende förmågor att vilja utvecklas och lära. Vi tror på barnets möjligheter, har respekt för barnet och lyfter fram barnets upptäckarglädje. Vår övertygelse är att barnet från födseln är rikt och intelligent och vi tar medvetet och aktiv hänsyn till barnets naturliga erfarenheter, nyfikenhet, intressen och åsikter.

Vår vision

Vår vision är att erbjuda en trygg, kreativ och stimulerande miljö som väcker barnens lust att lära och rustar dem för ett livslångt lärande med hållbara värden som grund. Denna utgångspunkt leder oss till att möta varje barn med respekt och att tillvarata deras behov och egenskaper, uppskatta dem som de är och stärka deras självförtroende och trygghet.

Kids Garden ägs av ProCrescendo Active Education AB. Huvudmannen har inget vinstintresse och ett eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten i enlighet med bolagsordningen.