logo
English Svenska
header image flyffy clouds
hours Våra Tider
Tider för lek & bus
teacher Lärare
Lär känna oss
pedagogy Pedagogik
active learning, lek & lär

Öppethållande

Kids Garden erbjuder barnomsorg i enlighet med Täby kommuns riktlinjer:

Måndag till Fredag: kl. 07.30 - kl. 17.00

* Förskolan/familjedaghemmet ska kunna erbjuda verksamhet även under planerings- och utvärderingsdagar.

Utdrag ur Täby Kommuns hemsida:

"Vårdnadshavare som är föräldraledig för vård av annat barn kan välja mellan två alternativ: 15 timmar per vecka året runt eller 25 timmar/vecka under skoldagar."

Med "skoldagar" menas läsårets dagar exklusive skolloven, såsom jul-, sport-, påsk-, sommar- och höstlov enligt läsårsdata för respektive år.