logo
header image flyffy clouds
hours Våra Tider
Tider för lek & bus
teacher Lärare
Lär känna oss
pedagogy Pedagogik
active learning, lek & lär

Våra pedagoger

Den personal som är med barnen på våra förskolor är utbildade pedagoger eller barnskötare med den behörighet som den gällande skollagen kräver. Utöver detta skall vår personal utbildas inom Optimistpedagogiken.

All personal har tillgång till fortbildning vid minst två tillfällen per år. Varje månad har de ett utvecklingsmöte. Kid’s Garden har fått medel från EU för fortbildning av personal vilket inkluderar besök till olika länder som Irland och Spanien.

Personalen ska kunna hjälpa alla barn att känna sig trygga, utvecklas och växa i sitt eget lärande, utifrån var och ens unika möjligheter och konkreta situation.

Därför är viktigt att var och en, med sitt exempel och sitt engagemang på förskolan lever upp till de värderingar som läroplanen står för: respekt, solidaritet, frihet, alla människans lika värdighet. Förskolechef/förskollärare

Pedagoger

Barbro Wallhäger är vår förskolechef och är utbildad förskollärare med inriktning på naturvetenskap och teckning, med specialinriktning på engelska. Barbro har arbetat som förskollärare i flera år både i Sverige och andra länder. Hon har dessutom arbetat med förskolor som projektledare för ett Sida projekt i Sydsudan och konsult för olika organisationer under en tioårsperiod. Det utbildningsmaterial som hon framställt tillsammans med nationella medarbetare används i flera länder i Afrika, Sydamerika, och Asien och ligger till grund för flera länders förskolepedagogik. Henne arbete har bestått i att starta förskolor, utbilda nationella ledare för förskolor och förskollärare. Montessoriutbildad förskollärare

Matilda Ghilardi är nyexaminerad förskollärare med Montessori-inriktning. Matilda är en mycket duktig pedagog som barnen älskar.

Barnskötare

Anna Silferswärd är utbildad barnskötare med många års erfarenhet av arbete i förskolor. "Jag har en stark tro på att alla människor vill och kan lära sig, bara deras intresse stimuleras på rätt sätt. Jag tror att barnens lust till att lära uppstår när man möter barnet där det befinner sig."

Inköpsansvarig / barnskötare

Jeannette Escobar arbetar på Kids Garden sedan hösten 2016 och är mycket uppskattad av barnen. Jeannette har arbetat i olika projekt inom EU och bidrar även med administrativa uppgifter i verksamheter.

Språk och lärande hänger ihop, där språk är en del av barnens identitetsutveckling. För att främja barnens utveckling och lärande arbetar vi med pedagoger som behärskar minst två språk. Fortbildning och verksamhetsutveckling

Läroplan

Pedagogerna är ansvariga för att följa läroplanens och verksamhetsplanens mål och riktlinjer. Detta innebär bl.a. veckomöten där personalen får möjlighet till diskussion, erfarenhetsutbyte, samt uppföljning och utvärdering för att ständigt öka verksamhetens kvalitet, barnens trivsel samt föräldraengagemang.

Alla pedagoger får tillgång till fortbildning vid minst två tillfällen per år. Pedagogerna ska kunna hjälpa alla barn att känna sig trygga, utvecklas och växa i sitt eget lärande, utifrån var och ens unika möjligheter och konkreta situationer.

Våra pedagoger ska kunna se varje enskilt barn med hoppets ögon, med kärlek och respekt. Inget barn ska få känna sig kränkt, inte heller vår personal eller föräldrarna. Vi har startat ett projekt för utbildning av våra lärare.