logo
English Svenska
header image flyffy clouds
hours Våra Tider
Tider för lek & bus
teacher Lärare
Lär känna oss
pedagogy Pedagogik
active learning, lek & lär

Våra pedagoger

Den personal som är med barnen på våra förskolor är utbildade pedagoger eller barnskötare med den behörighet som den gällande skollagen kräver. Utöver detta skall vår personal utbildas inom vårt eget pedagogiskt koncept.

All personal har tillgång till fortbildning vid minst två tillfällen per år. Varje månad har de ett utvecklingsmöte. Kid’s Garden har fått medel från EU för fortbildning av personal vilket inkluderar besök till olika länder som Irland och Spanien.

Personalen ska kunna hjälpa alla barn att känna sig trygga, utvecklas och växa i sitt eget lärande, utifrån var och ens unika möjligheter och konkreta situation.

Därför är viktigt att var och en, med sitt exempel och sitt engagemang på förskolan lever upp till de värderingar som läroplanen står för: respekt, solidaritet, frihet, alla människans lika värdighet. Förskolechef/förskollärare

Pedagoger

Rebecca TunströmRebecca Tunström är utbildad förskollärare och jobbar hos oss som rektor och förskollärare. Hon har tidigare erfarenhet av arbete på Reggio Emilia-inspirerade förskolor och håller nu på att utbilda sig inom Montessoripedagogiken. Hon tycker att det är fantastiskt att jobba med barn och bli utmanad att se på saker med nya ögon varje dag. Kreativiteten i förskolläraryrket ger så mycket glädje! Hon älskar skogen, litteratur, teater, att sjunga och att röra på sig, vilket är några saker hon tar med sig i arbetet med barnen. Hon bor i Åkersberga med man och två barn och engagerar sig i Friluftsfrämjandet på fritiden.

Janna NordströmJanna Nordström är ateljerista vilket innebär att hon är konstnär i grunden, men med pedagogisk utbildning och har en extra fallenhet för miljö- och materialarbetet i förskolan. Janna har en superfin barnsyn, mycket kreativitet och vilja att göra barnens vardag meningsfull och glädjerik.

Pernilla NordgrenPernilla Nordgren examinerades från Lärarprogrammet 2011 och har arbetat på förskolor sedan dess. "Jag tycker barn är det finaste som finns. De kan lära oss vuxna så otroligt mycket och är så kloka."

Barnskötare

Matilda GhilardiMatilda Ghilardi är Montessoripedagog för barn mellan 0-12 år. När Matilda inte är på förskolan, går hon kursen "Specialistbarnskötare Funtionsvariationer/Språkutveckling" samt en kurs i Teckenspråk. Hennes intressen är språk, teater och pedagogik. "Älskar mitt jobb! Barnen ger så mycket! Är glad att vara pedagog och kunna delta i deras personliga utveckling."

Jeanette EscobarJeanette Escobar arbetar på Kids Garden sedan hösten 2016 och är mycket uppskattad av barnen. Jeannette har arbetat i olika projekt inom EU och bidrar även med administrativa uppgifter i verksamheter. Hon är klart med sin utbildning som barnskötare och vill gärna fortsätta med olika kurser inom Montessori, språk och motorik.

Ping GaoPing Gao är nyexaminerad barnskötare. "Jag har en stark tro på att alla barn vill och kan lära sig, bara deras intresse stimuleras på rätt sätt. Jag tror att barnens lust till att lära uppstår när man möter barnet där det befinner sig."

Konsulter

Irma RendonIrma Rendon Vi har det stora privilegiet att räkna bland våra medarbetare Irma Rendon, näringsterapeut som ska hjälpa oss att se till att maten i förskolan blir mer hälsosam och näringsrik. Hon börjar den 1 april och ska följa oss dagligen. De som vill veta lite mer om henne kan titta på hennes hemsida Effective Nutrition

Joanna EngstedtJoanna Engstedt är relationscoach (KBT och ACT coach). Hon är tillgänglig för coachning, föreläsning och workshops både för personal och för föräldrar. Hon har bland annat en stor förkärlek för barns och vuxnas känslomässiga miljö. Hennes hemsida är Commitment Coaching. Ta kontakt med henne om ni fastnar i kommunikationen eller behöver nya insikter.

Språk och lärande hänger ihop, där språk är en del av barnens identitetsutveckling. För att främja barnens utveckling och lärande arbetar vi med pedagoger som behärskar minst två språk. Fortbildning och verksamhetsutveckling

Läroplan

Pedagogerna är ansvariga för att följa läroplanens och verksamhetsplanens mål och riktlinjer. Detta innebär bl.a. veckomöten där personalen får möjlighet till diskussion, erfarenhetsutbyte, samt uppföljning och utvärdering för att ständigt öka verksamhetens kvalitet, barnens trivsel samt föräldraengagemang.

Alla pedagoger får tillgång till fortbildning vid minst två tillfällen per år. Pedagogerna ska kunna hjälpa alla barn att känna sig trygga, utvecklas och växa i sitt eget lärande, utifrån var och ens unika möjligheter och konkreta situationer.

Våra pedagoger ska kunna se varje enskilt barn med hoppets ögon, med kärlek och respekt. Inget barn ska få känna sig kränkt, inte heller vår personal eller föräldrarna. Vi har startat ett projekt för utbildning av våra lärare.